Bibliotek

Installation från konstpromenaden i Ullsta 2023, böcker, trä

Kunskapen
Vetskapen
Okunskapen
Vetenskapen
Utanförskapen
Klokskapen

Under ytan
Mellan raderna
I periferin

Rulla till toppen